Blog

HET ASBESTATTEST: ALLES WAT JE MOET WETEN

Wat al eerder in de media verscheen, staat nu vast: het asbestinventarisattest. De ministeriële besluiten werden gepubliceerd, en daarmee is ook de datum van inwerkingtreding bekend.
 
Vanaf 23 november 2022 zal er een attest aanwezig moeten zijn bij de verkoop van een woning of appartement met bouwjaar 2000 of ouder. Concreet moet er dus een attest aanwezig zijn bij het ondertekenen van een compromis vanaf 23 november 2022.
 
In de infographic hieronder kan je alle informatie in een notendop terugvinden.
 
Wat is een asbestattest?
 
Het asbestattest is een verkorte versie van een asbestinventaris. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
 
Hoe wordt zo’n attest opgemaakt?
 
De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Dit wil zeggen dat er tijdens de inspectie nooit wanden of vloeren beschadigd worden om ingesloten asbest op te sporen.Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. Een niet destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw
Een inventarisatie gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. De asbestdeskundige rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af

Uiteraard nemen wij dit volledig uit uw handen, aangezien wij steeds zorgen voor een feilloos dossier van A tot Z.
 
Bron: CIB Vlaanderen

Vlaamse Belastingdienst schept duidelijkheid over keuzeregime verkooprecht

05/04/2022

Nog tot 31 december 2023 geldt er voor het verkooprecht een keuzeregime tussen het nieuwe 3 %-tarief zonder de meeneembaarheid of het oude 6 %-tarief met de meeneembaarheid.

Voor wie al een ‘rugzakje’ met registratierechten heeft uit een eerdere aankoop is het dus rekenen geblazen. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met het tarief maar ook met het bedrag van de meeneembaarheid en de hoogte van de rechtenvermindering. Wat echter wanneer je als koper van mening verandert? Vanaf wanneer ben je definitief gebonden door je keuze? Dat heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) recent verduidelijkt in een nieuw standpunt.


Het keuzeregime nog eens kort opgefrist
Tot en met 31 december 2023 kunnen ‘doorstromers’ kiezen tussen:

 • Het 3 %-tarief zonder meeneembaarheid, met een rechtenvermindering van €2.800
 • Het oude 6 %-tarief met meeneembaarheid en een rechtenvermindering van €5.600
Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3 %-tarief.

Het keuzeregime geldt evenzeer voor wie een enige gezinswoning aankoopt en die ingrijpend energetisch renoveert of sloopt/heropbouwt. Tot en met 31/12/2023 kan de koper in dat scenario kiezen tussen:
 
 • Het 1 %-tarief zonder de meeneembaarheid, met een rechtenvermindering van €960
 • Het oude 5 %-tarief met de meeneembaarheid en een rechtenvermindering van €4.800
Voor het aflopen van de overgangsregeling op 31/12/2023 zal enkel worden gekeken naar de datum van de authentieke akte. Op dat moment geldt er geen bijzondere regeling met verschillende ijkpunten: enkel de datum van de authentieke akte geldt. Wie onder de overgangsregeling wil genieten van het 6 %- of het 5 %-tarief in combinatie met de meeneembaarheid moet dus zijn/haar akte verleden krijgen voor 1 januari 2024!

Nieuw Vlabel-standpunt
Wanneer is de keuze die de koper maakt definitief? Die vraag heeft Vlabel recent beantwoord. Door een aanpassing van standpunt nr. 15056 heeft de Vlaamse Belastingdienst bevestigd dat de keuze pas onherroepelijk vast staat bij registratie van de authentieke akte. 

Zolang de akte niet ter registratie is aangeboden mag de koper nog ‘van gedacht veranderen’. Hij/zij doet dit dan door middel van een verklaring onderaan de akte of in een bij de akte gevoegd document.

Waarom is dit belangrijk?
In de eerste plaats illustreert het standpunt dat het logisch is dat de belangrijkste fiscale clausules hun plaats vinden in de authentieke akte en niet noodzakelijk in het compromis.

In een beperkt aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis ter registratie aan te bieden. In dat geval moet de koper uiteraard wel om de toepassing van gunsttarieven verzoeken. Dat kan echter ook naderhand, aan de hand van een verklaring. Bij de indiening daarvan zal evenwel naar alle waarschijnlijkheid ook gelden dat de keuze in die verklaring definitief en onherroepelijk is.

Bron: CIB Vlaanderen

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw wordt één jaar verlengd

Yvimat informeert

25/03/2022

De verlaagde btw van 6 % op sloop en wederopbouw wordt verlengd tot eind 2023. Dat heeft de federale regering beslist. Normaal gezien liep die maatregel eind dit jaar af. Daarnaast wordt een btw-verlaging naar 6 % ingevoerd voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De maatregelen hebben als doel de vaak hoge kostprijs van energetische renovatie te drukken.

Verlenging verlaagd btw-tarief sloop en heropbouw
De federale regering heeft beslist het verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw te verlengen tot 31 december 2023. Deze verlenging biedt gezinnen en bouwondernemingen zekerheid. Op een project van 350.000 euro (zonder btw), betekent deze maatregel uiteindelijk een besparing van net geen 50.000 euro. (19.800 euro btw in plaats van 69.300 euro bij 21 %). 

Andere btw-verlagingen
Daarnaast wordt een boost gegeven aan de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers via het verlaagd btw-tarief van 6 % vanaf 1 april 2022.
Vandaag bestaat dat verlaagd tarief reeds voor woningen ouder dan 10 jaar. Deze maatregelen worden tot 31 december 2023 uitgebreid naar woningen jonger dan 10 jaar, inclusief nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

Let wel: Europa staat enkel een tariefverlaging toe voor de levering en installatie van deze goederen. De aankoop van een nieuwe woning in zijn geheel inclusief een warmtepomp en/of zonneboiler en/of zonnepanelen die, moet namelijk onderworpen worden aan het oorspronkelijke btw-tarief van 21 %. Ondanks dat deze geïnstalleerd werden aan een verlaagd btw-tarief. De btw-verlaging naar 6 % geldt dus helaas niet bij aankoop op plan.

Meer info en voorwaarden: minister van Financiën Vincent Van Peteghem

Maart is actiemaand!

Actiemaand

01/03/2022

Wij kunnen niet langer wachten... Maart is actiemaand bij Yvimat!
Voel jij ook de (lente)kriebels om je woning te verkopen? 't Is de moment!

Bij verkoopopdrachten afgesloten tussen 1 en 31 maart 2022 geven wij je een gratis EPC én elektrische keuring cadeau. Een cadeau van maar liefst € 500,00!

Meer weten?
Contacteer ons via info@yvimat.be of via 056 75 76 79.

*Actie onder voorwaarden, te verkrijgen op kantoor.

Je woning verkopen in 2022? Bekijk even je EPC!

EPC

10/01/2022

Julie en Simon,
onze 2 erkende energiedeskundigen in huis aan het woord:

Je woning verkopen in 2022?

Enkel recente EPC's, opgemaakt vanaf 2019, zijn geldig.
Voor verhuur verandert er niets.

Meer weten? Contacteer ons!

Yvimat zorgt voor een feilloos dossier van A tot Z.

Lees er hier alles over!

Fijne feestdagen!

Ugly Christmas Sweater Day

Ugly Christmas Sweater Day_Yvimat

17/12/2021

Het aftellen is begonnen!

De allerbeste plaats om magische momenten te beleven?
Een warme thuis!

Zoek jij nog een nieuwe thuis?
We zijn er voor jou!

Renteloos renovatiekrediet en EPC-labelpremie

Yvimat informeert

09/12/2021

Een woning kopen met energielabel E of F en energiezuinig renoveren tot een C, B of A?

Geniet van een renteloos renovatiekrediet én van een EPC labelpremie!

Al langer eigenaar?
Ook jij kan de EPC-labelpremie aanvragen!

Lees er hier alles over! 

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022

Hervorming verkooprechten

12/11/2021

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6 % naar  3%

 • Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 % (voorheen 5 %) registratiebelasting.
 • De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen kan voortaan op meer bescheiden woningen van toepassing zijn: het grensbedrag stijgt van 200.000 naar 220.000 euro. In de kernsteden stijgt het grensbedrag van 220.000 euro naar 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333 euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.
 • Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.
Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom van 10 % naar 12 %
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 % behouden blijft.
 • Dit hogere tarief van 12 % treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor de aankopen waarvoor de koopovereenkomst (compromis) gesloten wordt vanaf 2022.
De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.
De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Een combinatie tussen het 3 % tarief of het 1 % tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6 % of 5 % tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:
 • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3 % en 1 %), zonder meeneembaarheid;
 • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 %) en 5 %), met meeneembaarheid.
Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 % kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen.

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

Bron : webpagina VLABEL hervorming verkooprecht 2021

Halloween GIVEAWAY

15/10/2021

WIN WIN WIN

2 x BRUNCHBOX voor 4 personen van Eva's Flavour t.w.v. 2 x 100 euro.

Yvimat gaat op zoek naar de meest knotsgekke en griezelige pompoen!

Wat moet je doen?

 • Ga naar Yvimat op Facebook.
 • Like en deel de post.
 • Reageer op de post met een foto van jouw pompoen & tag met wie je wil brunchen.
Deelnemen kan tot 31 oktober & wie weet geniet je op 14 november van een warm thuismoment!

Veel succes!

Nieuwbouwzondag 24 oktober 2021

Nieuwbouwzondag

01/10/2021

Yvimat doet mee!
Zondag 24 oktober 2021

1. Residentie Aurore Zwevegem
@ Kantoor Yvimat

2. Residentie De Sneppe Zwevegem 
@ Harelbeekstraat 44, 8550 Zwevegem

3. Residentie Gentiel
@ Kantoor Yvimat

Take Your Dog to Work Day

Take Your Dog to Work Day

25/06/2021

Vandaag is het ‘Take Your Dog to Work Day'. 

Rambo, onze súper enthousiaste kantoorhond is onmisbaar geworden op kantoor! 

Zoals je ziet is teamwork met Karen he-le-maal zijn ding! 
Zéker als hij beloond wordt met snoepjes... 

Woef-woef! 

Yvimat in Steps Magazine

Steps Magazine

12/06/2021

Heb jij ons al gespot in Steps Magazine?

Ga zeker langs bij je favoriete winkel om hem te bemachtigen en lees meer over het Yvimat team.

Liever digitaal? Klik hier.

Nieuwbouwzondag 25 april 2021

Nieuwbouwzondag

25/04/2021

Yvimat doet mee!
Zondag 25 april 2021 - NIEUWBOUWZONDAG

1. Residentie Aurore Zwevegem
Welkom tussen 10 uur en 12 uur!
@ Kantoor Yvimat

2. Landelijke BEN-HOB 
Welkom tussen 10 uur en 12 uur!
@ Poeldries 6-A, 8552 Moen

3. Residentie De Sneppe Zwevegem 
Welkom tussen 10 uur en 12 uur!
@ Harelbeekstraat 44, 8550 Zwevegem

4. BEN-woningen met landelijk uitzicht
Welkom tussen 10 uur en 12 uur!
@ Sint-Elooistraat 11, 8540 Deerlijk

Meer info

Opening nieuw kantoor Avelgem!

Nieuw kantoor Avelgem

15/04/2021

Lore is op post en wacht vol ongeduld op jullie komst!

Doorniksesteenweg 12, 8580 Avelgem

OPENINGSUREN:

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 9u00 – 12u00 / namiddag op afspraak
 • Woensdag: gesloten
 • Zaterdag: op afspraak
 056 75 76 79
 info@yvimat.be

Nog één week tot de opening van ons tweede kantoor!

08/04/2021

Yes-yes-yes! Bijna zover! So excited!

Over exact één week opent het nieuw kantoor van Yvimat in Avelgem!

Lore is hélemaal klaar voor een nieuwe uitdaging en verwelkomt jullie graag vanaf 15 april!

Doorniksesteenweg 12, 8580 Avelgem

Corona-update #STAYPOSITIVE

27/03/2021

Vanaf vandaag zijn jullie welkom in ons kantoor op afspraak!

Voor de plaatsbezoeken legt het sectorprotocol specifieke richtlijnen op.

Wat moet je zeker onthouden? 

 • Voor jouw veiligheid zullen wij geen documenten overhandigen bij het bezoek. Justine of Anne-Lore sturen jullie voor het bezoek een bevestigingsmail met de richtlijnen, maar ook met alle beschikbare attesten en documenten. 
 • Kom op tijd, zo beperken we het onnodig kruisen met andere kandidaten.
 • Bij een bezoek mogen max. 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
 • Wist-je-dat Karen zelfs gepromoveerd is tot de corona-coördinator? Een verplichting uit de sectorale protocollen! Ze is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Karen Vanhoutte is hét aanspreekpunt voor al jouw vragen! Bel haar op het nummer 056 75 76 79 of mail naar info@yvimat.be.
 • Én ten alle tijde: vergeet zeker jullie 'favoriete accessoire' van het jaar niet: een mondmasker. 
We kijken er naar uit om jou te ontmoeten! 

Big announcement!

18/03/2021

 

Yvimat op Focus WTV!

26/02/2021

Yvimat op Focus WTV!
Bekijk hier de reportage. 

 

Licht op groen voor sectorprotocol plaatsbezoeken!

Corona-update

13/02/2021

Update: we mogen weer mee naar binnen!
Het sectorprotocol legt specifieke richtlijnen op. 

Wat moet je zeker onthouden? 

 • Voor jouw veiligheid zullen wij geen documenten overhandigen bij het bezoek. Justine of Anne-Lore sturen jullie voor het bezoek een bevestigingsmail met de richtlijnen, maar ook met alle beschikbare attesten en documenten. 
 • Kom op tijd, zo beperken we het onnodig kruisen met andere kandidaten.
 • Bij een bezoek mogen max. 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
 • Wist-je-dat Karen zelfs gepromoveerd is tot de corona-coördinator? Een verplichting uit de sectorale protocollen! Ze is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Karen Vanhoutte is hét aanspreekpunt voor al jouw vragen! Bel haar op het nummer 056 75 76 79 of mail naar info@yvimat.be.
 • Én ten alle tijde: vergeet zeker jullie 'favoriete accessoire' van het jaar niet: een mondmasker. 
We kijken er naar uit om jou te ontmoeten! 

Yvimat gespot in Steps Magazine!

Yvimat in Steps Magazine

30/01/2021

Een huis kopen of verkopen is naast een belangrijke gebeurtenis ook een bijzonder emotioneel gebeuren waarin de vastgoedmakelaar een prominente rol speelt. Bij vastgoedkantoor Yvimat in Zwevegem vervullen Vincent Desmet en Karen Vanhoutte die rol met verve. Hun enthousiaste West-Vlaamse goesting om te ondernemen resulteert op vandaag in een goed draaiend makelaarskantoor in een gloednieuw gebouw in de Avelgemstraat.

De zin om te ondernemen zit in het bloed van Vincent Desmet. Zijn ouders runden vele jaren de Recordbank in Zwevegem. Vincent koos voor vastgoed en opende in 2003 zijn kantoor Yvimat in de Avelgemstraat. “Een toplocatie”, zo zei de voormalige eigenaar van het pand, die er vele jaren Dhaenens Sport openhield. Bijna twintig jaar later blijkt die plek inderdaad een gouden locatie. Vastgoedkantoor Yvimat groeide uit tot een begrip in het milieu, maar het succes is het resultaat van hard werken, West-Vlaamse nuchterheid. Jaar na jaar timmerde Vincent hard aan zijn zaak die hij stapsgewijs uitbreidde. In 2006 ruilde zijn toekomstige vrouw Karen Vanhoutte haar vaste job in om deel uit te maken van Yvimat, nadat ze een opleiding en stage in vastgoed had gevolgd.

“Werken in vastgoed betekent transparant communiceren en investeren in persoonlijk contact met de klanten. Een huis kopen of verkopen is nu eenmaal geen alledaags
traject. Daar komen heel wat emoties bij kijken, maar de emoties van de verkoper mag je niet uitspelen in het verhaal van de koper. Als vastgoedmakelaar moet je de brug zijn tussen koper en verkoper, de matchmaker dus”, benadrukt Karen.

Eind 2018 is Yvimat tijdelijk verhuisd om op de oude locatie een nieuwbouw neer te poten. Begin januari van dit jaar kon het kantoor in de nieuwbouw openen. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de groene omgevingswerken. “Onze nieuwbouw wordt ons uitgangsbord, ons nieuwe etalage. Hier hebben we tien jaar hard voor gewerkt”, zegt Vincent met enige trots.

Bekijk Steps Magzine

2021 en de veranderingen in het vastgoed.

2021 en de veranderingen in het vastgoed

07/01/2021

YVIMAT INFORMEERT 

Wij zetten 5 belangrijke wijzigingen in 2021 voor jou op een rijtje.
 
1. VOOR SLOOP EN HEROPBOUW IN HEEL BELGIË 6 % BTW

Slopen en heropbouwen kon voorheen alleen in 32 stedelijke gebieden tegen een verlaagd btw-tarief van 6 %. Elders moest 21 % btw betaald worden op de afbraak, sloop en heropbouw. Maar zoals aangekondigd in het federale regeerakkoord is het verlaagde btw-tarief vanaf 1 januari tijdelijk uitgebreid naar het hele land, zij het onder strikte voorwaarden.

Meer info
 
2. BEN-NORM VERPLICHT

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan de BEN-eisen.
Bouw je dit jaar een nieuwbouwwoning, dan mag het E-peil nog maximaal E30 bedragen. Ook voor een ingrijpende energetische renovatie zakt het E-peil van 70 naar 60.

Meer info
  
3. RENTELOOS LENEN TOT 60.000 EURO EN EEN NIEUWE EPC-LABELPREMIE

Met een renteloze lening tot 60.000 euro voor een woning en tot 45.000 euro voor een appartement en daar bovenop nog een premie tussen 2.500 en 5.000 euro voor het verbeteren van de energieprestaties, wil de Vlaamse overheid Vlamingen ervan overtuigen om te renoveren. De nieuwe premieregeling gaat op 1 januari 2021 in en geldt voor ‘nieuwe eigenaars’.

Meer info
 
4. VERHOOGDE PREMIES

BENOveren, dat is goed voor je portemonnee, want je bespaart meteen op je energiefactuur. En voor elke energiebesparende ingreep krijg je een financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid, waardoor je de investering nog sneller hebt terugverdiend. Je wint dus twee keer.
 
Je ontdekt alle premies voor renovatie die je in 2021 van het Vlaams Gewest kan krijgen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) via onderstaande link. Die gelden voor eindfacturen vanaf 2021. Zo heeft de Vlaamse Regering besloten om de premies voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie aan de buitenzijde te verdubbelen. De basispremie voor isolerende beglazing stijgt zo van 8 naar 16 euro per m² en die voor muurisolatie langs de buitenkant van 15 naar 30 euro per m². 
 
Overzicht van alle renovatiepremies en andere financiële stimuli

5. WONINGKWALITEIT

De jaarwissel was een belangrijke mijlpaal voor de regelgeving inzake woningkwaliteitsbewaking in Vlaanderen. Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. Op 1 januari zijn zowel het Optimalisatiedecreet als het Optimalisatiebesluit in werking getreden. Daarmee wordt een grootschalige hervorming gerealiseerd. De blikvanger is uiteraard de overstap van strafpunten naar categorieën in de technische verslagen. Daarnaast wijzigen er nog heel wat zaken. 

Meer info

Welkom in ons nieuw kantoor!

Teamfoto

04/01/2021

Mijlpaal! Dé aller-allereerste teamfoto in ons nieuw kantoor!

Na maanden intensief en enthousiast verlangen, willen we met trots laten weten dat we officieel gesetteld zijn op onze geliefde hoek:
Avelgemstraat 37 - 8550 Zwevegem.

Benieuwd om de rest te zien? Van harte WELKOM!

Wij helpen jou graag verder met jouw vastgoedplannen!

Hopelijk zien we elkaar snel!
 

Nog 1 dag tot de opening van ons nieuw kantoor!

Countdown

31/12/2020

COUNTDOWN 

Haal de confetti en de champagne maar al boven, want morgen is het EIN-DE-LIJK zover!
De eerste dag van het jaar? Jaja ... Maar ook de allerallerallerallerallereerste dag in ons nieuw kantoor!

Corona 2.0

01/12/2020

Deze maand starten we met goed nieuws, ons kantoor is terug open.

Bezoeken, plaatsbeschrijvingen en verhuizingen zijn niet verboden.

Uiteraard dienen de veiligheidsvoorschriften strikt gerespecteerd te worden: 

- Kom op tijd, zo beperken we het onnodig kruisen met andere kandidaten.
- Maximum 30 minuten per bezoek.
- Maximum twee personen per bezoek zijn toegelaten.
- Draag een mondmasker.
- Respecteer ten alle tijden de afstand van 1,5 m.
- Er zal gevraagd worden om de handen te ontsmetten alvorens de woning te betreden.
- U zal alleen toegelaten worden tot de woning, uw makelaar zal buiten wachten om uw vragen te beantwoorden.
- Er worden nooit sleutels meegegeven. 
- Raak geen voorwerpen aan en gelieve de privacy van de eigenaar te respecteren.
- Ziek of een hoog risico-contact gehad? Annuleer het bezoek.

 Alle beschikbare attesten en documenten worden op voorhand digitaal doorgestuurd samen met de veiligheidsmaatregelen uit onze sectorgids.

Ook in deze uitzonderlijke situatie kan je rekenen op onze flexibiliteit, expertise en ons engagement. Mocht je toch vragen hebben over de algemene maatregelen of over jouw specifieke situatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen, ons team staat voor jou klaar. 

Ons team op werfbezoek!

Werfbezoek Yvimat

30/10/2020

Vandaag gingen we met het Yvimat-team op werfbezoek!
Ons nieuw kantoor groeit met de dag en ons verlangen is groot! 

Nieuwbouwzondag 2020

Nieuwbouwzondag

25/10/2020

Wij doen mee! 

NIEUWBOUWZONDAG 2020
Zondag 25 oktober van 14.00 - 17.00 uur

Kom jij ook een kijkje nemen? Je bent van harte welkom!

We openen de deuren van 2 nieuwbouwprojecten:
‘Residentie De Stenen Molen’ en 'Woonerf Sint-Eloois’

Kom er kennis maken met Yvimat en beleef het project!
Laat je inspireren en samen gaan we op zoek naar jouw nieuwe thuis of de ideale investering!

Meer info

Maak kennis met ons nieuwe 'groentje'!

15/09/2020

HUREN OF VERHUREN?
Julie is jullie nieuwste aanspreekpunt! 

"Na mijn studies immobiliën- en verzekeringswezen was het verlangen naar een job in de vastgoedsector groot!
In 2019 zag ik Karen in Huizenjagers en doorheen mijn laatste jaar als studente zag ik overal de Yvimat-borden in het straatbeeld!
Wie niet waagt, niet wint? Ik solliciteerde en won een hele leuke job binnen een fantastisch team.

Met een passie voor vastgoed, fotografie en mijn sociale persoonlijkheid zit ik bij Yvimat op mijn plaats.
Ik hou erg van reizen en genieten van het leven met alle mensen rondom mij.
Samen met het top-team binnen Yvimat sta ik graag voor u klaar."Met andere woorden:
"I'm happy to be the new greenie!"

Mijn favorieten: 

- Vakantiebestemming: Ijsland
- Film: Grease
- Keuken: Vlaamse klassiekers 

Onze nieuwe stem aan de telefoon al gehoord?

03/07/2020

Hallo! Ik ben Anne-Lore!

"De kans is groot dat je mij aan de lijn krijgt als je Yvimat belt.
Ik sta jullie heel graag te woord met raad en daad!"

Hoe ik bij Yvimat terechtkwam?
De wereld op zijn kop. Ik vond mijn nieuwe thuis bij Yvimat en guess what ... Ik kreeg er een job bij!

Mijn favorieten:
- Vakantiebestemming : Madeira
- Film: The Greatest Showman
- Keuken: Grieks

Tot hoors!

Coronamaatregelen

30/04/2020

Een plaatsbezoek gepland met Yvimat?
Geen probleem!
Plan nu uw bezoek in, maar met de nodige maatregelen. 
Dit handig filmpje toont je alvast hoe het veilig kan!

Verandering

Nieuw logo Yvimat

22/04/2020

2020 is het jaar van de verandering bij Yvimat :
Het bruist van de dynamiek bij het jonge vastgoedkantoor Yvimat.
Nog meer dan de voorbije jaren, want er staan in 2020 heel wat veranderingen op til.
We gaan voor een totale restyling dit jaar.
Onze website wordt in een nieuw kleedje gestopt.
We pakken uit met een nieuw logo én met vernieuwde immoborden.